Dear potential EB-5 Investors,

WELCOME TO AMERICA

To stimulate the US economy through job creation and capital investment by foreign investors, US Congress created the EB-5 Program in 1990. In 1992 this same Congress created Immigrant Investor Program, also known as the Regional Center Program. This sets aside EB-5 visas for participants who invest in commercial enterprises associated with regional centers approved by The Office of United States Citizenship and Immigration Services based on proposals for promoting economic growth.
In this background, Eagle EB-5 Regional Center was born.

After almost 2 years of waiting, on October 07, 2016 Eagle EB-5 Regional Center has been officially approved by Office of US Citizenship and Immigration Services as a qualifying participant in the Immigrant Investor Program.

With this approval, Eagle EB-5 Regional Center is proudly to be counted as the first American-Vietnamese Company to receive such privilege with all its rights similar to all other Regional Centers in the USA.

We, the entire staff of Eagle EB-5 Regional Center, promise to strive every day to earn your trust and to be your best assistant in your EB-5 investment’s decision.

Sincerely
Joseph Nguyen
Chairman & CEO

Kính thưa quý vị,

Để phát triển nền kinh tế Hoa Kỳ qua việc dùng vốn của người đầu tư nước ngoài để tạo công ăn việc làm cho dân chúng Hoa Kỳ, năm 1990 Quốc Hội Hoa Kỳ đã thiết lập chương trình đầu tư có thẻ xanh gọi tắt là “EB-5 Program”. Qua chương trình này, nếu đầu tư đúng đắn, người đầu tư nước ngoài không những dần hồi có thể thâu hồi cả vốn lẫn lời cho việc đầu tư của mình mà còn có thể xin thẻ xanh cho chính mình, vợ/chồng và các con còn độc thân dưới 21 tuổi vào Hoa Kỳ học hành, làm ăn và sinh sống.

Để tạo điều kiện dễ dàng cho những người đầu tư nước ngoài muốn đầu tư tại Hoa Kỳ, năm 1992 Quốc Hội Hoa Kỳ lại quyết định thành lập ‘TRUNG TÂM NHẬN NGƯỜI ĐẦU TƯ CÓ THẺ XANH” (EB-5 Regional Center) để nhận và hướng dẫn những người đầu tư nước ngoài đầu tư theo đúng luật pháp Hoa Kỳ để không những thành công trong vấn đề đầu tư mà còn được bảo đảm được thẻ xanh.

Trong chiều hướng đó, công ty Eagle EB-5 Regional Center đã ra đời.

Sau gần 2 năm chờ đợi, ngày 8 tháng 10 năm 2016 công ty Eagle EB-5 Regional Center đã được Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ (US Department of Homeland Security) chính thức cấp giấy cho phép nhận người từ khắp nơi trên toàn thế giới vào đầu tư tại Hoa Kỳ.

Với giấy phép này chúng tôi hãnh diện là công ty Việt Nam đầu tiên và duy nhất đã chính thức có giấy phép hoạt động và được xếp ngang hàng với tất cả các công ty EB-5 Regional Centers của Hoa Kỳ.

Với đặc ân đó, toàn thể nhân viên công ty Eagle EB-5 Regional Center tâm nguyện sẽ cố gắng hết sức mỗi ngày để tạo được sự tin tưởng nơi quý vị và sẽ là phụ tá đắc lực của quý vị trong chương trình đầu tư có thẻ xanh

Thân ái kính chào quý vị
Joseph Nguyễn
Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc

Copyright (©) Eagle EB-5 Regional Center    |    All rights reserved